Veelgestelde vragen

Hoe log ik in?

Klik hier om naar de inlogpagina te gaan.

Wat zijn de contactgegevens van CultuurPrimair?

Adres:

Canadaplein 3, 1811 KE, Alkmaar

Telefoonnummer:

072 - 540 43 36

Email-adres:

[email protected]

Ik heb geen account. Hoe vraag ik deze aan?

Voor meer informatie over het aanvragen van een account kunt u mailen naar [email protected].

Hoe voorzie ik mijn collega's van een account om in te kunnen loggen?

Log in als ICC bij mijn.cultuurprimair.nl. Ga naar het tabblad Leerkrachten.

 • Klik op Leerkracht toevoegen
 • Voer hier het emailadres in
 • Vul de voor- en achternaam in van de desbetreffende collega('s)
 • Geef aan voor welke groep deze collega staat.
 • Klik op Leerkracht opslaan.

Na deze handeling zal uw collega een automatisch bericht ontvangen van CultuurPrimair met daarin de inloggegevens. Mocht uw collega deze niet ontvangen hebben kijken dan in de spambox. Neem anders contact op met [email protected].

Heeft u nog geen groepen aangemaakt? Klik op onderstaande vraag om de uitleg te bekijken voor het toevoegen van Groepen.Ik kan mijn inloggegevens niet meer vinden. Waar vraag ik deze op?

Op het moment dat u alleen uw wachtwoord niet meer weet kunt u deze hier opvragen. Als u zowel uw wachtwoord als uw gebruikersnaam niet meer weet, kunt u mailen naar [email protected].

Hoe maak ik 'Groepen' aan?

Log in als ICC bij mijn.cultuurprimair.nl. Ga naar het tabblad Groepen. Klik op Groep toevoegen.

 • Vink het schooljaar aan.
 • Geef de groep een naam (bv: Groep 5, Groep 1/2A of de Vlinders).
 • Vul het aantal leerlingen van de groep in. Mocht het leerlingenaantal anders worden dan kan dit in het ICC account aangepast worden. Mocht er al een bestelling geplaatst zijn, geef het dan nog wel door aan de desbetreffende aanbieder!!
 • Vink het leerjaar aan. Bij een combinatiegroep kunnen er meerdere leerjaren aangevinkt worden.
 • Koppel de desbetreffende leerkracht of leerkrachten aan de groep.
Hoe kan ik groepen wijzigen voor het nieuwe schooljaar?

Voor ieder nieuw schooljaar moet je nieuwe groepen aanmaken!

De huidige groepen van het schooljaar 2015-2016 moet je dus niet wijzigen. Voor iedere groep, moet je voor ieder schooljaar, dus een nieuwe groep aanmaken. Log in via mijn.cultuurprimair.nl. Ga vervolgens in het linker grijze tabblad naar Groepen. Klik vervolgens op Groep toevoegen.

Op onze school zijn er twee ICC-en. Kunnen wij beide een ICC-account krijgen?

Het is zeker mogelijk om een collega ook te voorzien van de rol van ICC met betrekking tot de website.

Log in --> Ga naar leerkrachten (links in de grijze balk) --> Klik op de naam van collega die u wilt voorzien van de functionaliteiten van een ICC --> Vink aan dat deze de rol van ICC moet krijgen --> Klik op 'leerkracht opslaan'

Ik geef mijn rol als ICC over aan een collega. Hoe veranderen we dit?

U kunt zelf via het account van de ICC wijzigen door voeren met betrekking tot wie de ICC rol moet krijgen.

Log in --> Ga naar leerkrachten (links in de grijze balk) --> Klik op de naam van collega die u wilt voorzien van de functionaliteiten van een ICC --> Vink aan dat deze de rol van ICC moet krijgen --> Klik op 'leerkracht opslaan'

Vervolgens logt uw collega in (deze heeft door de actie hierboven de functionaliteiten gekregen van de ICC) --> Ga naar leerkrachten (links in de grijze balk) --> Klik op de naam van de collega die zijn ICC taken gaat overdragen --> Haal het vinkje weg zodat deze collega niet meer voorzien is van de rol van ICC --> Klik op 'leerkracht opslaan'

Op deze manier behoudt u uw (leerkracht) account maar is deze niet meer voorzien van de functionaliteiten die bij de rol van ICC horen.

Welke functionaliteiten heeft het account van een ICC?
 • Persoonlijke gegevens wijzigen
 • Gegevens van de school beheren en wijzigen
 • Binnen het gehele aanbod filteren en zoeken
 • Projecten ‘onthouden’
 • Projecten aanvragen
 • Projecten bestellen
 • Jaaroverzicht van de bestelde projecten van alle groepen inzien
 • Agenda van alle groepen inzien
 • Geschiedenis inzien van de bestelde projecten van alle groepen
 • Leerkrachten aanmaken
 • Een collega voorzien van de functionaliteiten die horen bij een ICC account
 • Groepen aanmaken (en koppelen aan leerkrachten)
 • Een bericht op het prikbord plaatsen
 • Reageren op een prikbord bericht  
 • Gegevens toevoegen aan een Culturij document (na uitnodiging van de Culturij coach)
 • Een project beoordelen
Welke functionaliteiten heeft het account van een leerkracht?
 • Persoonlijke gegevens wijzigen
 • Binnen het gehele aanbod filteren en zoeken
 • Projecten ‘onthouden’
 • Projecten aanvragen
 • De culturele aanbieder maakt een afspraak met de leerkracht
 • Jaaroverzicht van de bestelde projecten van de groep(en) inzien
 • Agenda van de groep(en) inzien
 • Geschiedenis inzien van de bestelde projecten (in ontwikkeling)  
 • Een bericht op het prikbord plaatsen
 • Reageren op een prikbord bericht
 • Gegevens toevoegen aan een Culturij document (na uitnodiging van de Culturij coach)
 • Een project beoordelen
Wat is de Culturij?

De Culturij is de plek waar leerkrachten en cultuuraanbieders samenwerken aan cultuuronderwijs. Een leerkracht gaat aan tafel met een kunstenaar/educatief medewerker van een instelling om een stukje aanbod te creëren dat aansluit op het lesprogramma. Beider expertise wordt op deze manier gebundeld in een nieuwe cultuuractiviteit die wortelt in de onderwijspraktijk. Elke cultuuractiviteit komt direct voor iedere andere leerkracht beschikbaar in het aanbod van CultuurPrimair. Zo ontwikkelen we kleine, praktische cultuuractiviteiten die je aan elkaar kunt koppelen tot een doorgaande leerlijn of complete projecten. Er wordt van onderaf gebouwd aan Cultuuronderwijs, waarbij de leerkracht de regie heeft.

Klik hier om naar de uitleg video van de Culturij te gaan.

Algemene voorwaarden voor scholen

1.         Gedurende het hele schooljaar kunnen scholen aanvullende aanvragen indienen. De honorering hiervan hangt af van de beschikbaarheid van de activiteit in de culturele instelling. Theater De Vest /Theater Cool vormen echter een uitzondering hierop, vanwege de tourneeplanningen van de gezelschappen die aan het begin van het theaterseizoen/schooljaar rond moeten zijn. De inschrijvingen hiervoor moeten voor 1 juli binnen zijn.

2.         De aanvraag van de school is zo compleet mogelijk: met volledige naw-gegevens, namen, e-mailadressen en telefoonnummers van contactpersonen.

3.          Bij elke aanvraag ontvangt de school binnen drie werkweken  een bevestiging van Bureau CultuurPrimair en de aanbieder.

4.          De culturele instelling doet haar uiterste best om alle aanvragen te honoreren. Bij over-intekening wordt via loting bepaald welke scholen aan de activiteit deel kunnen nemen. De overige scholen wordt zo mogelijk een vervangende activiteit aangeboden.

5.          Wanneer de leerlingenaantallen en de klassensamenstelling nog niet volledig bekend zijn op het moment van aanvraag, vult de school deze gegevens zo spoedig aan via mijn cultuurprimair.nl en mailt deze informatie ook naar [email protected]

6.          Aanvragen op het aanbod van de activiteiten van de culturele instellingen zijn bindend en verplichten de scholen tot betaling. Wijzigingen in het ingeschreven aantal leerlingen kunnen in overleg met de culturele instellingen eventueel aangepast worden.

7.          De betaling dient uiterlijk binnen 10 werkdagen na dagtekening van de factuur op rekening van CultuurPrimair te zijn overgemaakt.

8.          De culturele instelling bepaalt per activiteit het aantal begeleiders en communiceert dit met de school. Het aantal begeleiders mag door de school niet zonder overleg overschreden worden.

9.          Docenten, begeleiders en leerlingen dienen op de hoogte te zijn van het reglement dat de culturele instelling heeft opgesteld voor basisscholen, welke opgevraagd kan worden bij de instelling.  De culturele instelling behoudt zich het recht voor om scholen de toegang tot de activiteit te ontzeggen, danwel personen te verwijderen, als het reglement niet wordt nageleefd. In dat geval blijft de betalingsverplichting bestaan.

10.        Indien scholen om welke reden ook niet (op tijd) naar de toegewezen activiteit komen en de activiteit hier- door mislopen, blijft de betalingsverplichting bestaan.

11.        Indien een activiteit door overmacht, onvoorziene omstandigheden of welke andere reden ook die buiten de macht van de culturele instelling ligt, niet door kan gaan, doet deze instelling haar uiterste best om een vervangende activiteit aan te bieden. Indien dit niet lukt, of wanneer de school besluit hier geen gebruik van te maken, dan komt de betalingsverplichting van de school te vervallen.

Hoe voorzie ik de aanbieder van praktische informatie, tijdens het bestellen, die van belang is bij het inplannen van een project?

Het is nu mogelijk om de aanbieder tijdens het plaatsen van de bestelling meteen op de hoogte te stellen van wensen omtrent het inplannen van de activiteiten! Na het plaatsen van een project in het winkelmandje, kan je per project de desgewenste informatie toevoegen (klik op de knop Opmerking toevoegen).