Facturatie

De volgende gegevens moeten op een factuur staan:

  • Factuurdatum
  • Factuurnummer
  • Naam + adresgegevens aanbieder
  • Nummer inschrijving kamer van koophandel
  • De activiteit/project
  • Naam van de school
  • Datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden
  • Aantal groepen of leerlingen
  • Tarief per activiteit of leerling
  • Totaalbedrag IBAN-nummer

- De facturen voor scholen uit Dijk en Waard moeten naar [email protected] (cc naar [email protected]) worden verstuurd en voorzien worden van code 7203-240

- De facturen voor scholen uit Alkmaar en Bergen moeten verstuurd worden naar [email protected]