Loket voor cultuureducatie in het Primair Onderwijs

CultuurPrimair is het samenwerkingsverband van scholen, cultuuraanbieders en gemeentes in de regio Noord-Kennemerland.

Cultuurbegeleiding

Wij begeleiden je graag om cultuur op een duurzame manier te integreren op jouw school met verschillende subsidieregelingen gericht op cultuureducatie.

Ons cultuuraanbod

Een compleet aanbod van culturele aanbieders in de regio met aanbod gericht op het basis- en speciaalonderwijs voor alle schooljaren en disciplines.

Passend aanbod voor elk cultuurprogramma

Actuele thema’s

Gedurende het schooljaar kunt u zoeken op actuele thema’s om uw onderwijs te verrijken.

450 jaar Alkmaar ontzet

Nederland bestaat 450 jaar

Bekijk alle projecten

Kunst van nu

Hedendaagse kunst in verschillende disciplines

Bekijk alle projecten

Gi-ga-groen!

Duurzaamheid en natuur

Bekijk alle projecten

Wij zijn Bureau CultuurPrimair

en begeleiden je met trajecten voor cultuureducatie op jouw school.

  • Cultuureducatie is een belangrijk en waardevol onderdeel van het curriculum van de school en verdient aandacht.
  • Cultuureducatie inspireert kinderen, leerkrachten en ouders en biedt bijzondere kansen en ervaringen.
  • Iedereen ontdekt zijn/haar talent en ontwikkelt vaardigheden.
Over ons begeleidingstraject

Bureau Cultuur Primair bij 'Dit is onderwijs'

BCP biedt je tijdens de studiemiddag 'Dit is onderwijs' een kijkje in het programma 'Kansen voor cultuur', met als onderwerpen: Vakintegratie in cultuur - oftewel hoe kan je kunst- en cultuurvakken integreren in wereldoriëntatie en/of thematisch werken, doelen bereiken en werken aan de brede ontwikkeling van kinderen. Culturele Crossovers; Erfgoed-educatie en Media-educatie – oftewel hoe kan je vanuit centrale erfgoedvragen activiteiten inzetten met een goed gebruik van instellingen en aanbod. En hoe kan je vanuit thematisch werken goede combinaties maken met taal en digitale geletterdheid.

Lees meer