Begeleidingstrajecten voor cultuur op school

Bosschool 100-jarig bestaan

Begeleidingstraject voor Cultuur op school

Cultuuronderwijs is een belangrijk en waardevol onderdeel van het curriculum van de scholen en verdient aandacht. Cultuuronderwijs inspireert kinderen, biedt bijzondere kansen en ervaringen. Ze ontdekken talenten en ontwikkelen vaardigheden. Cultuuronderwijs gaat over creativiteit, is gericht op samenwerken, onderzoek en experiment. Cultuuronderwijs geeft kinderen de mogelijkheid zich te verhouden tot de wereld. Of zoals professor kunst en onderwijs E.W. Eisner het heeft gesteld: ‘Kunst biedt meervoudig perspectief. Eén van de grootste lessen is dat er veel manieren zijn om de wereld te zien en er betekenis aan te geven. Kunst maakt kinderen duidelijk dat woorden en cijfers niet genoeg zijn om uit te drukken wat we weten. De grenzen van onze taal zijn niet de grenzen van ons denken’ (bron: The arts and the creation of mind).

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

De regeling CMK maakt het mogelijk als school het cultuuronderwijs goede aandacht te geven, bijvoorbeeld door een onderzoeksvraag te stellen, een goed plan te ontwerpen, middelen beschikbaar te stellen, competenties te ontwikkelen en zich als school te profileren op het gebied van cultuur. Het plan wordt uitgevoerd in samenwerking met een culturele instelling of vakdocent en is gericht op duurzame borging van cultuureducatie voor de school. De focus ligt op eigenaarschap en ontwikkeling van deskundigheid van de leerkracht én de leerlingen. Bureau Cultuurprimair (BCP) is uitvoerder van de regeling. De financiering van CMK wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeentes Alkmaar en Bergen. Voor nadere informatie: [email protected].

Kennismakingsgesprek aanvragen