Missie naar Mars

Gevraagd en opgelost
git stas

Basisschool de Fontein werkt de komende weken met het thema: Missie naar Mars
Techniek en creativiteit zijn daarbinnen een belangrijke spil.
Dat wat kinderen onderzoeken en maken wordt gepresenteerd eind maart 2019.
De leerlingen van de bovenbouw verdiepen zich in diverse vraagstukken:
Wat is er nodig om mobiel vervoer op Mars mogelijk te maken?
Wat zijn de omstandigheden?
Hoe komen we daarachter?
Wat weten we?
Wat moeten we dan maken en hoe?

Wie kan de leerlingen en leerkracht ondersteunen met het onderdeel techniek in combinatie met creativiteit?

Willem Smit