Cultuuraanbieder
Regionaal Archief

Regionaal Archief

Cultuuraanbieder in Alkmaar


Het Regionaal Archief beheert de overheidsarchieven van Alkmaar en omliggende gemeenten. Ook zijn er archieven te vinden van een aantal verenigingen, scholen en bedrijven uit de regio. Verder bezit het archief uitgebreide bibliotheek- en beeldcollecties met boeken, tijdschriften en kranten en heel veel beeldmateriaal zoals foto’s en prenten. Alles kan kosteloos worden geraadpleegd in de studiezaal. Op www.archiefalkmaar.nl is al veel gedigitaliseerd materiaal raadpleegbaar en te doorzoeken, waaronder genealogische bronnen, foto’s en kranten. Leuk is ook de interactieve kaart op www.alkmaaropdekaart.nl. Het Regionaal Archief kent een breed educatief aanbod voor zowel PO als VO als volwassenen. Het ontvangt regelmatig schoolklassen, verzorgt cursussen in het doen van onderzoek en lezen van oud schrift en verzorgt rondleidingen. Het Archief is gehuisvest in de oostvleugel van de voormalige Ambachtsschool (t.o. de watertoren) op de Bergerweg 1 in Alkmaar.

Bekijk de projecten van Regionaal Archief