Terugblik op de netwerkbijeenkomst Cultuur | 30 mei


Op woensdag 30 mei werd in de voorbereiding de benedenverdieping van het Regionaal Archief en de Kunstuitleen omgetoverd tot een culturele markt. In de brede schoolgangen werden door de culturele aanbieders knusse huiskamers ingericht. Iedere aanbieder kon met behulp van enige basismaterialen een persoonlijk getinte kamer inrichten. Het doel daarvan was bezoekende leerkrachten en ICC te ontvangen voor een gesprek over cultuur op hun school. Het zorgde voor een levendig tafereel zowel in voorbereiding als uitvoering.

afbeelding 3

De netwerkbijeenkomst werd geopend door Willem Smit, programmamanager van Bureau CultuurPrimair. Hij maakte duidelijk dat het om de ontmoeting ging, tussen leerkracht/ ICC en aanbieder, vakdocent en/ of culturele instelling. Een ontmoeting die tot gesprek zou moeten leiden, tot een relatie en een afstemming van cultureel aanbod en vraag van de school.

afbeelding 4

Inhoudelijk werd de toon voortgezet door gedragswetenschaper Patrick van Veen. In een levendig en humorvol verhaal legde hij verband tussen de wereld van de apen en de mens, tussen de opvoeding van het jonge dier en jonge kinderen. Daar waren opmerkelijke overeenkomsten en verschillen. Zijn boodschap was het jonge kind vooral te laten ontdekken, met name in en met behulp van cultuur. In zijn verhaal onderstreepte hij nog eens de waarde van cultuur voor de ontwikkeling en het zijn van de mens. 

afbeelding 1

Na de lezing was er voor iedereen gelegenheid aan te schuiven bij presentaties of workshops. In de presentaties met praktijkvoorbeelden stond het gebruik en de toepassing van subsidiegelden (CMK) ten behoeve van het curriculum van de school centraal. De vraag van de school was daarbij leidend geweest. In de workshops werden grotere thema’s zoals Tijd en Geld behandeld. 

afbeelding 5
afbeelding 8

Tussen de presentaties en workshops door had men de gelegenheid de culturele markt te bezoeken en werden aanwezigen gefêteerd op hapjes en drankjes. De middag was een levendig geheel met vele ontmoetingen, getuige de beelden die zijn toegevoegd.

afbeelding 2
afbeelding 6
afbeelding 7