Terugblik ICC Bijeenkomst 12 februari


De netwerkbijeenkomst in TAQA Theater de Vest werd geopend met een creativiteitsworkshop gegeven door Marieke van Duin. Opbrengsten uit de workshops worden nog gedeeld met de betrokkenen. 

Daarna en geprikkeld om om te denken gingen de aanbieders en ICC-ers met elkaar in gesprek middels een Scrum. Centraal stond het culturele vraagstuk: 'Hoe kan Cultuureducatie inhoudelijk en structureel een plaats krijgen en waarmee kunnen de aanbieders je ondersteunen met hun expertise; wat wil je en wat heb je daar voor nodig?'

De conclusies uit de scrum worden nog gedeeld met betrokkenen. 

Tot slot was er een gedeelte van de voorstelling 'Ridder Jacoba' te zien van aanbieder Laboman Producties en was er een presentatie over een muziektheatervoorstelling in de Grote Kerk. 

Wordt vervolgd. 

Creatieve groet, 

Bureau Cultuur Primair

Opening door Willem Smit
Workshop creativiteit door Marieke van Duin
Workshop creativiteit
Scrum met Wim van Bokhorst
Scrum met Willem Smit
Scrum met Monique van Zelst
Scrum met Hans Langeree
Laboman Pruducties