De werkwijze en  financiële mogelijkheden van Cultuureducatie met Kwaliteit in de regio Alkmaar en Bergen.


Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FvC) investeert, samen met de gemeentes Alkmaar en Bergen, met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in goed cultuuronderwijs.  In Alkmaar/ de regio is Artiance penvoerder en  Bureau CultuurPrimair (BCP) de uitvoerder. De regeling houdt in dat er voor iedere school geld beschikbaar is voor de uitvoering van cultuuronderwijs. De inhoud van de uitvoering kan betrekking hebben op:

 • Visieontwikkeling en beleid
 • Schoolbrede trajecten op basis van een kunstdiscipline, thema, vakgebied of vak-integratie
 • Scholing van de leerkracht én ICC (o.a. opleiding ICC en Cultuurbegeleider)
 • Een combinatie van bovenstaande

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de volgende criteria gesteld:

 • De vraag van de school staat centraal
 • Er is sprake van samenwerking met een culturele instelling of vakdocenten(en)
 • De deskundigheidsbevordering van de leerkrachten is onderdeel van het traject
 • Het traject is gericht op duurzaamheid.

De werkwijze in Alkmaar en Bergen:

 • De school maakt de inhoudelijke wens kenbaar aan Bureau CultuurPrimair
 • Er volgt een oriënterend gesprek tussen BCP en ICC plus directie over wensen en mogelijkheden, waarbij de criteria  van het FvC leidend zijn

De wens wordt vertaald in een hulpvraag en concrete afspraken met betrekking tot: 

- Inhoud

- Inzet van de leerkrachten/ directie/ ICC

- Externe deskundigheid (culturele instelling of vakdocent)

- Tijdspad

- Financiën (welk deel CMK, welk deel inleg school)

 • De informatie wordt in een contract opgenomen en afgestemd met de school.
 • Het traject wordt uitgevoerd, begeleid en geëvalueerd door en met BCP.

Een terugblik op de afgelopen periode toont aan dat één 3de deel van de betrokken scholen gebruik maakt van de regeling CMK. Dat betekent dat het geld – bestemd voor de scholen – niet bij alle scholen terechtkomt. Voor iedere school is er gemiddeld zo een  €3000,-  tot €4000,- beschikbaar is op jaarbasis.

Voor meer informatie neem contact op met Willem Smit via [email protected]