De subsidies op een rijtje!


Er zijn landelijke en regionale subsidies voor cultuureducatie in het PO en voor leerkrachten om hun kennis te verdiepen. Hoe kunnen deze regelingen aangevraagd worden? Bureau CultuurPrimair zet de verschillende opties op een rij. Wil je meer informatie over de subsidievoorwaarden en advies over het aanvragen? Kijk goed in welke gemeente je school staat. Sommige subsidies zijn gemeentelijk bepaald. Ga dan naar de bijbehorende website of neem contact op via [email protected] 


CMKtraject (Cultuureducatie Met Kwaliteit) 

Aanvragen kan op ieder moment via Bureau CultuurPrimair Alkmaar 

Vanuit de CMK regeling kunnen scholen uit Groot-Alkmaar en Bergen schoolbreed of per bouw een traject op maat aanvragen. Voorwaarde daarbij is de vraag van de school en de samenwerking met een culturele instelling. In een persoonlijk gesprek kan BCP u helpen om te ontdekken of te bespreken wat u zou willen ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie en welke culturele instelling uw vraag het beste zou kunnen beantwoorden. Neem contact op via [email protected]  


CultuurLoper 

Aanvragen kan op ieder moment via Bureau CultuurPrimair  

De CultuurLoper brengt lijn in het cultuurbeleid van de school en is een traject op maat met coaching, teamscholing en een online stappenplan. De opbrengst is een stevige onderlegger voor de keuzes van een schoolteam op het gebied van cultuureducatie. Het team is eigenaar van het traject en mederegisseur. De kosten van het traject worden binnen Groot-Alkmaar en Bergen vergoed vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Een volledig traject duurt minimaal één en maximaal twee jaar. De aanvraag verloopt via Bureau CultuurPrimair. www.decultuurloper.nl

Impuls Muziekonderwijs 

Aanvragen tot 1 april 2018 

Met de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben POscholen extra mogelijkheden om te investeren in muziekonderwijs. Scholen kunnen een leerlijn opzetten in samenwerking met een muzikale partner zoals een muziekschool of poppodium. Afhankelijk van het aantal leerlingen bedraagt de subsidie tussen de 10.000 en 20.000 euro. Deze is bedoeld voor structurele muzieklessen, training van leerkrachten in het geven van muziekonderwijs en voor de verbinding van binnenschools en buitenschools muziekonderwijs. De school draagt zelf een gelijk bedrag bij. De subsidie geldt voor drie schooljaren. Bureau CultuurPrimair kan adviseren bij het aanvragen van deze subsidie.

De Landelijke Lerarenbeurs 

Aanvragen tussen 1 april en 30 juni 2018 

Ook dit jaar is het mogelijk om een Landelijke Lerarenbeurs aan te vragen. De lerarenbeurs kan ingezet worden voor een bachelor-, master- of postinitiële masteropleiding, alsmede voor een premaster of schakelprogramma voorafgaand aan een universitaire masteropleiding. Precieze details over voor wie de beurs bedoeld is zijn te vinden op de website van DUO. Leraren vragen de beurs zelf aan.  www.duo.nl

Subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider 

Aanvragen tot 1 november van het jaar waarin de opleiding start 

De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider duurt anderhalf jaar en is ontwikkeld als vervolg op de cursus interne cultuurcoördinator (CC). Je kunt deze opleiding met subsidie volgen als je de ICC-cursus succesvol hebt afgerond of taken als cultuurcoördinator uitvoert. De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO opleiding Cultuurbegeleider die door verschillende instellingen wordt gegeven. De subsidie kan bij DUO worden aangevraagd door zelfstandige leerkrachten. Lees meer over de subsidieaanvraag op de website van DUO. www.duo.nl