De CultuurLoper op de Matthiasschool


Marijke Niele van BCP ging in gesprek met Els Scholten (ICC van de Matthiasschool) en Wim van Bokhorst (Keetmeester) over De CultuurLoper.

Wat was de aanleiding voor de Matthiasschool om met De CultuurLoper (DCL) te gaan starten?

Ellen: In 2017 hadden Conny Hertsenberg (schoolleider) en ik mij opgegeven voor een bijeenkomst van CultuurPrimair die niet doorging. Daarop werd ik gebeld door Marijke met de vraag of zij langs kon komen om toe te lichten welk aanbod BCP heeft. Tevens is er een mogelijkheid voor eventuele subsidie in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Wij hadden net een nieuw gebouw en de school is aan het groeien. Er was/is nu behoefte aan een inhoudelijke impuls.

Hoe hebben jullie dit naar het team gecommuniceerd?

Ellen: We hebben als schoolleider en ICC de eerste stap gezet. Daarna hebben we dit in alle openheid aan het team voor gelegd. Zo van: “we willen een traject instappen waarin cultuureducatie een vaste plek in ons onderwijs gaat krijgen”. Het team was geïnteresseerd, natuurlijk was er ook wat zorg in verband met de werkdruk, maar doordat het stapsgewijs gaat, onderschrijft inmiddels het hele team de meerwaarde.

Heeft DCL geholpen bij jullie (cultuur)onderwijs?

Ellen: Jazeker. Door na te denken over doelen en lesmethodes, ontdekten wij dat we het breder willen inzetten. Het gaat ons om creatief denken en dat werkt vakoverstijgend.

Stap 4 van DCL is deskundigheidsbevordering / nascholing. Hoe is dat gegaan?

Ellen: Een onderdeel van DCL is een teambijeenkomst. Daaruit werd de vraag gesteld: ‘Hoe kan ik mijn lessen creatief maken’. Daarop werd Wim aan ons voorgesteld.

Wim van Bokhorst: Ik werd inderdaad uitgenodigd om mee te denken over creativiteit in het onderwijs en mijn hart gaat daarvan sneller kloppen. Dit is namelijk waar ik mij al jaren hard voor maak. Ik heb een viertal teambijeenkomsten begeleid, waarin we op allerlei manieren creatief werkten. Belangrijkste doel blijft om het echt in te slijpen en er een houding van te maken, een attitude. En dat bereik je alleen door heel veel DOEN en er ook steeds mee geprikkeld worden. Het docententoilet is bijvoorbeeld het WijsheidCentrum geworden, waar teamleden hun creatieve invallen met elkaar delen. Belangrijk is om wakker te zijn voor impulsen en kansen die op je pad komen en daar mooi en effectief onderwijs van maken.

Zien jullie al een direct gevolg bij de leerlingen?

Ellen: Ja, de leerlingen gaan creatiever met opdrachten om. Hun zelfbewustzijn wordt ontwikkeld. Bijvoorbeeld, de leerlingen Selina en Kees werden als ‘spionnen’ door juf Els de school ingestuurd op zoek naar een kubieke meter… Ze zijn aan een hele brede zoektocht begonnen, brachten van alles naar juf en ontdekten uiteindelijk in de klas naast hen de bewuste kubieke meter. Na zo’n ‘vrije’ opdracht, beklijft de informatie beter. Kees en Selina zullen waarschijnlijk nooit meer vergeten hoe groot een kubieke meter nu echt is. Maar ook het team gaat herhaaldelijk op creasafari door de klassen om te zien wat anderen doen, daarover in gesprek te raken en er ook mee te experimenteren.