Cultuureducatie met Kwaliteit


CMK

2017-2010

Bureau CultuurPrimair is verantwoordelijk voor de uitvoering van Cultuureducatie Met Kwaliteit, de Rijksregeling die het mogelijk maakt subsidiegeld in te zetten in het primair onderwijs. De afgelopen 4 jaren heeft BCP ingezet op de Culturij, waarbij leerkrachten en aanbieders/culturele instellingen in samenwerking vormgaven aan projecten cultuureducatie. De vraag of behoefte van de school was daarbij leidend en het subsidiegeld werd voornamelijk ingezet richting de werkvloer. Vele Culturijprojecten zijn ontwikkeld en na uitvoering op de website van CP geplaatst, waardoor ze toegankelijk zijn voor geïnteresseerde leerkrachten.

Een aantal scholen in de regio Alkmaar en Bergen gaat het komende schooljaar gebruik maken van de CMK mogelijkheden! Zo zijn er meerdere scholen die een visie – of culturijtraject gaan opzetten.

Voorbeelden voor een specifieke bouw of de hele school zijn:

  • een filmprojectin samenwerking met het museum In ’t houten huis in de Rijp,
  • een literatuur/nieuwe mediaproject in samenwerking met Bibliotheek Kennemerwaard,
  • een erfgoedproject in samenwerking met Stichting Tijdgeest, het Stedelijk Archief en Stedelijk Museum Alkmaar
  • een project thematisch onderwijs waarbij de kunstdiscipline danswordt ingezet
  • Theater de Vest ontwikkelt momenteel educatief materiaal bij voorstellingen in samenspraak met een illustrator en leerkrachten.
  • Stichting De Vier ontwikkelt eendans- en theaterproject in het kader van 500 jaar Grote Kerk voor leerlingen van de bovenbouw.

Een voorwaarde voor toekenning van subsidiegelden is dat de vraag of behoefte van de school centraal staat en dus niet het aanbod vanuit een instelling of aanbieder. Toch liggen hier ook kansen voor ontwikkeling. Het is dan van belang dat de scholen betrokken worden in de ontwikkeling en kunnen aangeven waar behoeftes liggen of accenten moeten worden gelegd.

Ben je enthousiast geworden en zou je meer willen weten over een CMK-traject? Of wil je mogelijkheden voor jouw school ontdekken? Neem dan kan contact op met BCP, telefoon 072-5404336 of [email protected]