Convenant Cultuureducatie!


Op dinsdag 13 februari 2018 wordt, op feestelijke wijze, een convenant cultuureducatie Primair Onderwijs  ondertekend door de gemeente Alkmaar, de besturen van de Alkmaarse basisscholen en de culturele instellingen. Initiatiefnemer is de Gemeente  Alkmaar, die op deze wijze vorm geeft aan het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs. Met de ondertekening verbinden alle partijen zich aan de ambitie om zich in te zetten voor kwalitatief goede cultuureducatie in de gemeente Alkmaar.

In dit kader is de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) belangrijk. Het betreft een subsidie vanuit het Rijk waarbij gemeenten een evenredig deel subsidiëren, met als hoofddoel de scholen voor primair onderwijs in staat te stellen samen met de culturele omgeving cultuureducatie duurzaam te verankeren. De gemeente heeft aan Artiance (Bureau CultuurPrimair)  de opdracht gegeven de uitvoering van de regeling te coördineren.

Met de ondertekening van het convenant wordt een fundament gelegd voor een duurzame  verankering van cultuureducatie in het PO. De bijeenkomst vindt plaats in het Stedelijk Museum, Canadaplein 1 te Alkmaar van 15.30 – 17.00 uur. Naast de betrokken partijen zijn ook de basisscholen – in de persoon van directie of icc - genodigd.